Úsvit soumraku

Úsvit soumraku

Úsvit soumraku představuje koncept světa, který byl vytvořen mnou (Raganou) pro potřeby andorského RP dobrodružství v roce 2013. Různé další podrobnosti, upřesnění a doplnění byly (a jsou) v průběhu hraní doplňovány všemi, kdo se příběhu účastní (účastnili).

Dobrodružství doposud existuje (byť již není tak aktivní jako dříve).
Pro zájemce k nahlédnutí zde: https://www.andor.cz/jeskyne/index.php?action=view&idJeskyne=14807&from=...

Kopa informací o světě je dostupná v HP dobrodružství: https://www.andor.cz/extrawin/index.php?action=homepage&idJeskyne=14807

(V obou případech platí, že některé věci nepůjdou nepřihlášeným zobrazit. Spousta střípků a událostí také byla sepisována pouze bokem a nejsou zveřejněné vůbec nikde.)

________

Vyprávění o Länkerii

Länkerie tu nebyla vždy. O tom svědčí i její jiný název – „Druhý svět“. Prvním světem se míní svět Země. Na Zemi vždy existovala magie a také se zde rodili lidé, kterým byla dána moc jí vládnout. Magie byl dar nebo prokletí, záleželo na úhlu pohledu, nicméně něco, s čím se člověk rodí a čeho se nedá zříci.

Zpočátku se mágové sjednocovali do tajných spolků, kde si předávali své znalosti. Nicméně v době bujení honů na čarodějnice už si řekli dost.
Třináct mágů z nejmocnějších evropských magických rodů té doby (alespoň podle legend) vytvořili svět paralelní tomu našemu. Svět pro mágy.

Jeho vznik se datuje na 5. května 1555. Spolu s tím byl sepsán Nejvyšší magický řád a sjednána Úmluva, podle které o všem dění rozhoduje Nejvyšší rada, kde se každých deset let mění rod, který jí předsedá. Pořadí se určilo taháním slámek. Jako první dosedl do čela stolu zástupce rodiny Luneclair.

Už roku 1561 ovšem vypukla mezi rody válka – nikomu se na předsednictví nechtělo čekat. Boje trvaly 140 let, několik ze Starých rodů bylo vyvražděno.

19. února 1701 plnou moc získal opět rod Luneclair, pod jehož vedením se do světa opět dostává stabilita. Luneclariové se stali länkerijským královským rodem.

Rod Luneclair vládl až do srpna 2008, kdy byli královští manželé zrádně zavražděni příbuzným rodem von Allreid.
Po jejich pádu se vlády chopil bratr bývalé královny (ten, který také vše zosnoval), Hans von Allreid, který tak odstartoval novou válku…

Příběhy a střípky:

Jackie Decker sepsala povídku o mladickém dobrodružství následníka trůnu Adriana Luneclaira a jeho nejlepšího přítele: Princův výlet (http://jackiedecker.hys.cz/princuv-vylet/)

________

Příběh Dragomira a Gintara

| Dragomir Radičevič – Ragana
| Gintaras Žaltynas – Jackie Decker

Dva prokletí mágové z komplikovaných rodin…
Psáno ve formě RP jako vedlejší (nebo zčásti alternativní) dějová linka k hlavnímu dobrodružství.

Radičevičové:

Radičevičům se pro jejich rodovou schopnost občas přezdívalo „Páni krve“. Jsou původem srbským rodem. V 16. století patřili mezi špičku evropských magických rodů; proto těžce nesli, že nebyli přizvání k vytvoření Druhého světa.
Členové tohoto rodu mají na svědomí jeden z nejkrvavějších a největších pokusů o převrat v historii Länkerie vůbec. Literatury k tomuto tématu je ovšem k dohledání žalostně málo.

Povstání Radičevičů je datováno lety 1805 – 1809. Poslední bitva skončila 19. 12. 1809. Hlavní vůdce povstání Andrija Radičevič byl popraven 21. 12. 1809. Zbytek rodu byl vypovězen z Länkerie a proklet.

Trest Radičevičům byl vyměřen takový, že v případě, že kterýkoli z potomků této krve vstoupí na Druhý svět, okamžitě, už jen pro tento čin, padne do Zatracení. Dále byl rod proklet tak, že každý krve tohoto rodu zemře nejpozději během svých 30. narozenin.

V roce 2014 má většina magické společnosti za to, že tento rod již dávno vymřel…
Bratři Andrija a Dragomir se narodili na Prvním světě…
Andrija je připraven srovnat s rody účty.

Žaltynové:

Žaltynové byli významným magickým rodem, který byl přizván k vytvoření Druhého světa. Patří tedy do Velké Třináctky.
Jenže Gintaras Žaltynas roku 1829 ukradl dvě perlorodky v zátoce perel, následkem čehož byl rod Žaltynů proklet. Sama magie je odvrhla, pročež všichni členové rodu jsou odsouzeni k tomu, aby, kdykoli použijí magii, cítili bolest…
V současnosti žijí v izolaci na Druhém světě.

Příběhy a střípky (od Jackie):

Osud ve svých rukou: http://jackiedecker.hys.cz/category/rozepsane-serie/osud-ve-svych-rukou/
Slib mi a já ti slíbím: http://jackiedecker.hys.cz/slib-mi-ja-ti-slibim/
Diamant: http://jackiedecker.hys.cz/diamant/

________

Příběh Dragomira a Gintara | drabble | chronologicky

| Povstání Radičevičů (přelom 18./19. století)

Čtyři bratři (Ragana)
Krev nezapřeš (Ragana)
Vyjednávání s vlky (Ragana)

| Úsvit soumraku (bratři Andrija, Dragomir a Gintaras Žaltynas, přelom 20./21. století)

Utrpení mladého Andriji (Ragana)
Přítel z dětství (Ragana)
Setkání s Andrijou (Ragana)
Hradní tajemství (Ragana)
Domácí úkoly podle Andriji (Ragana)
Můj snoubenec (Jackie Decker)

| Poslední z rodu Radičevičů (období dospívání a dospělosti Andrijovy dcery)

Poslední z rodu Radičevičů (Ragana)

Čtyři bratři

Úvodní poznámka: 

Psáno na téma z 9. 4. 2019.: Sklepmistr

V tomto roce jsem těch drabble příliš nenapsala. (:'D)
Vyvolit si z nich jedno jediné mě stálo mnoho přemýšlení :D.

Zvolila jsem tento, protože ze všech střípků, které mám k Radičevičům, je tím, kterým celý příběh prokletí tohoto rodu začíná...

Drabble: 

Dým zastínil oblohu. Plameny šlehaly vysoko do nebes. Ohnivé jazyky nenasytně stravovaly jejich rodný statek.
Proč? Protože jejich otec Ivan nevládl magii. Snažil se vést obyčejný život s křesťanskou ženou…
K čertu s tím vším!
Nikola Radičevič stál na kopci. Sledoval tu zkázu. Jeho bratři tu byli s ním. Andrija, Sava a Tihomir.
Všichni čtyři cítili, že od dnešního dne se věci mění. Přestanou se skrývat.

O měsíc později dorazili na vinici. Hledali svého strýce, hlavu jejich rodu. Ať už si pošetilí lidé mysleli cokoli, oni věděli, že Jadran Radičevič, byť vystupoval jako obyčejný sklepmistr, hýčkal ve svých sudech smrt.

Závěrečná poznámka: 

Srbsko. Přelom 18. a 19. století.

Mladí Andrija, Sava, Tihomir a Nikola ještě nevědí, jak výrazně se podepíšou do dějin Druhého světa...

Utrpení mladého Andriji

Úvodní poznámka: 

: ))

Drabble: 

Nezáživné!
Neexistovalo lepší slovo, kterým popsat tu bezbřehou nudu, níž je učitelé vystavili tímto otřesným a po všech stránkách zbytečným několikadenním výletem do přírody.

Třináctiletý Andrija skutečně nechápal, proč si jeho matka myslela, že by mu to mohlo být jakkoli prospěšné. Stačilo, že trpěl na své škole každičký školní den!

Aktuálně intelektuálně strádal při lekci astronomie. Učitel hovořil o Jarním trojúhelníku. Regulus, Spica, Arcturus, tři nejvýraznější hvězdy jarní oblohy, základní orientační útvar. Jen naprosto podprůměrný jedinec by to nedokázal najít…

„Kdeže je ten Velký vůz?“ tápal Wilhelm.
„Měsíc bych poznal,“ soudil Hans.

Nezpochybnitelný důkaz, že jeho spolužáci jsou beznadějní idioti.

Závěrečná poznámka: 

Mladý Andrija to měl těžké... :D.

Vyjednávání s vlky

Úvodní poznámka: 

Velmi blízká souvislost s tímto drabbletem:
http://sosaci.net/node/29781

Drabble: 

Povstání potlačeno, staré pořádky udrženy.
Říkali tomu vítězství. Necítil to tak.
Jeho bratr byl mrtvý. Jeho manželku věznili v jejích komnatách. Kolíbala svého syna – dědice trůnu – v náručí a zpívala mu srbské ukolébavky… Čekala na verdikt Rady. Jérôme věděl, že mu Mira zachránila život. Jak ji mohl soudit?

Palác již byl nadohled. Zastavil koně. Nechtělo se mu tam. Věděl, že vlci již dorazili. Schází se v jednacím sálu. Čekají na příchod svého nového krále, aby mu sdělili své nenasytné požadavky.

Jérôme o trůn nikdy nestál. Bude si muset poradit.
Ušklíbl se. Odhodlaně vyrazil vpřed.

Projel branou. Byl doma. Vyjednávání započnou...

Závěrečná poznámka: 

Král Julien zemřel během povstání. Jeho manželka Mira přežila.
Julienův mladší bratr Jérôme se stal králem...
Čekala ho jednání o vině a trestu.

Čtyři bratři

Drabble: 

Dým zastínil oblohu. Plameny šlehaly vysoko do nebes. Ohnivé jazyky nenasytně stravovaly jejich rodný statek.
Proč? Protože jejich otec Ivan nevládl magii. Snažil se vést obyčejný život s křesťanskou ženou…
K čertu s tím vším!
Nikola Radičevič stál na kopci. Sledoval tu zkázu. Jeho bratři tu byli s ním. Andrija, Sava a Tihomir.
Všichni čtyři cítili, že od dnešního dne se věci mění. Přestanou se skrývat.

O měsíc později dorazili na vinici. Hledali svého strýce, hlavu jejich rodu. Ať už si pošetilí lidé mysleli cokoli, oni věděli, že Jadran Radičevič, byť vystupoval jako obyčejný sklepmistr, hýčkal ve svých sudech smrt.

Závěrečná poznámka: 

Srbsko. Přelom 18. a 19. století.

Mladí Andrija, Sava, Tihomir a Nikola ještě nevědí, jak výrazně se podepíšou do dějin Druhého světa...

Přítel z dětství

Úvodní poznámka: 

Zatím u Andriji stále zůstávám... : )

Drabble: 

V pěsti svíral přívěšek, který mu ten debil vtiskl, když umíral.
Zabili ho, protože Andrija nepřišel včas. Mohl ho zachránit, kdyby vzal všechna ta varování, ty náznaky vážně…
Ale Hectorovi přeci nic nedlužil! Nic mu neslíbil. Vlastně toho zpropadeného bylinkáře nesnášel! Andrija o žádné kamarády nestál. S tímhle kokotem trávil svůj čas na střední jen proto, že byl taky mág!
Nechápal, proč ho jeho smrt tak sere. Mělo by mu to být u prdele.
Scvakl zuby. Pohlédl k platu, na němž sušil pelyněk, který Hector té zpropadené noci sbíral.
„Pomstím tě,“ zasyčel. Tehdy svůj seznam smrti rozšířil o členy Bratrstva.

Domácí úkoly podle Andriji

Drabble: 

Dragomir se útrpně pročítal další prací.
Chápal, že jeho bratr je příliš zaneprázdněn svými temnolibými aktivitami. Neměl problém s tím, že mu pomáhal opravovat testy, ale:
„Návrh strategie výslechu za využití mučících technik“?!
Na černé magii možná není takovýto domácí úkol překvapivý, ale zadávat ho všem ročníkům vyššího studia? To je od bratra nějaký sofistikovaný způsob týrání Dragomirovy maličkosti?

Opravdu nemohl vymyslet jiné téma? Jakékoli?!
Kdo má ty prasárny číst?! Jak to má hodnotit?!
Někteří jedinci napsali pár vět, jiní mnohostránkové podrobné pojednání…

To máme čtyřku pro Magnussona, kdo dál? Lance Clockwalker.
Usmál se. Konečně někdo, kdo mu zvedne náladu.

Závěrečná poznámka: 

Lance a jeho přístup ke škole je... velice neortodoxní...

Setkání s Andrijou

Úvodní poznámka: 

Nahrazuje téma č. 6. Naostro

Pro jistotu 15+.

Drabble: 

Zrzka na posteli vystavovala své tělo na odiv jako zboží.
Stál k ní zády, pozoroval ji přes zrcadlo. Působil klidně, byť ho situace iritovala. Důrazně ji odmítl. Všichni se mu zpravidla klidili z cesty. Tahle děvka ale ne!

Opravdu si fandí natolik, že věří, že ho svede, omámí a okrade?
To si vážně myslí, že nepostřehl, že víno, které mu nalila, je otrávené?

„Krasavče,“ zapředla. „Splním ti všechna přání… Jen pověz, jak to máš rád?“
Ušklíbl se. Mlče si přisedl za ni.
Ochotně nastavila svůj krk.
„Mám to rád naostro,“ zašeptal.
Podřízl jí hrdlo. Jeho drahé krvesajky již měly hlad.

Závěrečná poznámka: 

Krvesajky - roztomilý mazlíček prahnoucí po krvi, oblíbený zvláště mezi černokněžníky.

Zdravím vespolek.

To mám trochu krve na rozjezd. : )
Rozhodla jsem se, že se i v tomto roce (takže pro mě podruhé :D) pokusím zapojit. :D (Tak uvidím, co z toho vyleze.)

Přítel za všechny košile

Úvodní poznámka: 

Vittorio a Serafim spolu chodí již nějaký ten pátek...

Drabble: 

Když s někým chodíte, musíte se naučit dělat kompromisy. Říkejme tomu daň za vztah.

Vittorio s tím počítal. Když si začal se Serafimem, věděl, že se to neobejde bez ústupků. Znal aristokratovy zlozvyky.

Smířil se s jeho nesnesitelným dámským fanclubem. Vzal na milost jeho naprostou neschopnost v lektvarech. Pochopil, že vrtat do jeho černokněžnických úchylek nemá význam. Toleroval jeho tajný spolek černé magie...

Že se pokusil o zakázaný rituál a skoro zemřel? Normálka.

Ale že si bez dovolení půjčil jeho oblíbenou košili… a zprasil ji krví nějakého kreténa?! To přehnal!
Což si nemůže svoje vražedné choutky uspokojovat ve svých hadrech?!

Závěrečná poznámka: 

Ale každý vztah má nějaké ty mouchy.

Důležité je určit si priority.

Poslední z rodu Radičevičů

Úvodní poznámka: 

Poslední z rodu Radičevičů - Andrea.
Přešla na První svět, aby navštívila hrob svého otce.

Drabble: 

Andrija Gratzeider.
Prsty přejela po jméně vytesaném do mramoru. Falešné. Ani jejich vlastní hrobka nenesla jejich příjmení. Radičevič - rod skrývající se ve stínech, pronásledovaný nejen prokletím.

Přivřela oči. Již přijala krev a s ní i otcovy vzpomínky. Věděla všechno. Důvěrně poznala jeho smýšlení, přání a touhy, kterých si možná sám nebyl vědom.
Otcova cesta vedla přes temnotu, utrpení, lemovaly ji desítky mučených a zavražděných.

Měla by ho následovat? Dokončit, co začal?
Nebyla tato snaha vždy marná?
Je poslední z rodu. Až zemře, prokletí zmizí...
Není nikdo další.

Mstít se? Již přeci není komu.

„Odpusť,“ zašeptala. „Jako tvá dcera jsem zklamala.“

Závěrečná poznámka: 

Andrija by byl na svou dceru hrdý, jelikož Andrea se rozhodla zvolit si svůj vlastní osud podle svého. To se však mladá mágyně nedozví...

Hodina lektvarů

Úvodní poznámka: 

Bez Traviče ani ránu!

Drabble: 

Milan Travič v lektvarech vynikal. Umění bublajících kotlíků si zamiloval už v dětství. Věděl, že nezáleží jen na citu, správném poměru a pořadí, ale také na kvalitě surovin. Vždy si vybíral ty první jakostní třídy.

-

Pracovali ve dvojicích. K němu se vnutil Sylwester Ziemniak, největší pošuk jejich skupiny. Milan mu zakázal, aby se čehokoli dotýkal, a pustil se do práce.

Bylo skoro hotovo.
Přidal jed štíropýra.
„Teď ambrózie?“ ptal se Sylwester.
Přikývl. Periferně viděl, jak Ziemniak sahá... Pro plod třeskpapriky?!

„NE!“ stihl zařvat, než to padlo do kotlíku.

Výbuch! Skutečně prvotřídní.

Tma.

Probral se o tři dny později. Na ošetřovně.

Závěrečná poznámka: 

Třeskpaprika první třídy pochopitelně zapříčiní prvotřídní výbuch!

Hradní tajemství

Drabble: 

Cestu jim osvětlovala ohnivá koule jeho bratra. Nechutně to tu páchlo. Udělal další krok. Chřuplo to. Rozšlápl kostřičku kdovíčeho. Nehnul ani brvou. Jeho tvář se stala nečitelnou maskou.

Věděl, že pro jejich účel je třeba, aby se seznámil s každým místem hradního komplexu. Orientace v terénu představovala naprostou nutnost. Již objevil tajné chodby, našel užitečné skrýše…

„Jak se ti tu líbí?“ nadhodil Andrija pobaveně.
„Nádhera,“ sykl.
„Věděl jsem, že to oceníš. Tato místa jsou nedocenitelný úkryt. A kolik zajímavých bestií tu žije,“ radoval se.

Dragomir nadšení nesdílel.
Byť věděl, že po dnešní noci bude znát systém hradních stok skutečně dokonale.

Závěrečná poznámka: 

Zmapování terénu je důležité. : ))

Můj snoubenec

Úvodní poznámka: 

Když už se tu to téma objevilo, tak si taky přisadím, tohle téma si o to vyloženě říká :D

Drabble: 

Přemístil se.
Rodina nastoupena přesně jak chtěl.
„Co to má znamenat?“
„Dlužíš nám vysvětlení!“
To určitě, pomyslel si.
„Nedlužím vám nic,“ odsekl.
„Gintare!“ No jo, matka. Ta aby se neukázala ve svém hysterickém světle.
Už nejsem dítě! Říkal jim pichlavým pohledem modrých očí. Všechno jim vyčetl. Že ho poslali do Chrámu nepřipraveného. Že mu nic neřekli. Oznámil jim, co udělal. Jak přijal a rozšířil jejich dohodu. A také že pozval Kazanského hraběte na návštěvu. A co víc – ZASNOUBIL se.
„A s kým se to tedy vlastně chceš oženit?“ ptala se matka.
„Ptáš se špatně.“ Odmlka. „Provdám se za Dragomira Radičeviče.“

Závěrečná poznámka: 

Děkuji Raganě, že mi dovolila psát ze svého světa ;)

Krev nezapřeš

Úvodní poznámka: 

Příběh patří do mého fantasy universa Úsvit soumraku.

Drabble: 

Ten den ji vzal na vyhlídku na moře. Slunce příjemně hřálo a Mira si nepřipouštěla žádné chmury.
Seděli spolu v trávě. Po Julienově boku se cítila skutečně svá.

„Miro,“ oslovil ji světlovlasý následník trůnu. „Prokázala bys mi tu čest a stala se mou ženou?“
Vynechalo jí srdce. Ztuhla.
Milovala ho! Chtěla pro něj to nejlepší. A proto by jej měla odmítnout!
Když přijme, zachová se přesně podle plánu svého bratrance. Stane se členem královské rodiny, získá přístup ke všem informacím. Poskytne povstalcům důležité zprávy...
Nadechla se. Musí se rozhodnout.

Láska k muži je pomíjivá, ale krev nezapřeš.*

„Ano.“
Nemohla nepřijmout.

Závěrečná poznámka: 

Mira Radičeva je sestřenicí o sedm let staršího Andriji Radičeviče, který vešel do dějin jako vůdce povstání označovaného jako jedno z nejkrvavějších a největších pokusů o převrat v historii Länkerie vůbec (datováno bývá lety 1805 - 1809).

Mira v něm sehrála důležitou úlohu.

-A A +A